Bridge Alfa

Projekt BridgeAlfa, realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), to część programu operacyjnego „Inteligentny rozwój”. Celem projektu jest wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki, a także pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową.

Budżet BRIdge Alfa wynosi 436 mln złotych – w ramach w tej kwoty 19 wybranych funduszy, w tym YouNick Mint otrzymało dofinansowanie w wysokości od 15 do 30 mln złotych na komercjalizację najbardziej innowacyjnych pomysłów we wczesnej fazie rozwoju.

Zwycięskie fundusze inwestycyjne przez 5 lat dokonywać będą analiz pozyskanych projektów badawczo-rozwojowych, by następnie na bazie najlepszych z nich tworzyć spółki celowe, dokapitalizowane kwotą nawet 3 mln PLN, z czego 80% pochodzić będzie z bezzwrotnych środków pomocowych Unii Europejskiej. Dla Inwestorów oznacza to, że na ich zysk pracować będzie pięciokrotność zainwestowanych środków prywatnych. Wypracowany zysk nie będzie zwrotnie dystrybuowany do darczyńców środków unijnych.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. więcej informacji