Bridge Alfa

Projekt BridgeAlfa, realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), to część programu operacyjnego „Inteligentny rozwój”. Celem projektu jest wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki, a także pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową.

Budżet BRIdge Alfa wynosi 436 mln złotych – w ramach w tej kwoty 19 wybranych zespołów, w tym YouNick Mint otrzymało dofinansowanie w wysokości od 15 do 30 mln złotych na komercjalizację najbardziej innowacyjnych pomysłów we wczesnej fazie rozwoju.

Zwycięskie zespoły inwestycyjne przez 5 lat dokonywać będą analiz pozyskanych projektów badawczo-rozwojowych, by następnie na bazie najlepszych z nich tworzyć spółki celowe, dokapitalizowane kwotą nawet 3 mln PLN, z czego 80% pochodzić będzie z bezzwrotnych środków pomocowych Unii Europejskiej. Dla Inwestorów oznacza to, że na ich zysk pracować będzie pięciokrotność zainwestowanych środków prywatnych. Wypracowany zysk nie będzie zwrotnie dystrybuowany do darczyńców środków unijnych.

Zespół inwestycyjny przez ponad 3 lata dokonywać będzie analiz pozyskanych projektów badawczo-rozwojowych, by następnie na bazie najlepszych z nich tworzyć spółki celowe, dokapitalizowane kwotą 1 mln PLN, z czego 80% pochodzić będzie z bezzwrotnych środków pomocowych Unii Europejskiej.

Wartość projektu: 30 mln PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 24 mln PLN”

Wykorzystujemy pliki cookies do zapamiętywania ustawień i preferencji użytkownika.
Jeżeli nie zgadzasz się, możesz wyłączyć w przeglądarce zgodę na ich przechowywanie.