YouNick Mint to operacyjny zespół inwestycyjny

Inwestujemy w innowacyjne projekty na wczesnej fazie rozwoju i wspieramy je kompetencjami swoich ekspertów.

Na rzecz podmiotów, w które inwestujemy, realizujemy zadania z zakresu: user research human resources business intelligence IP strategy product design marketing & sales.

Główne sektory, w których poszukujemy nowych projektów to:

  • healthcare
  • digital healthcare
  • industry 4.0

Stawiamy na projekty, które mają globalny potencjał, istotną przewagę nad alternatywnymi rozwiązaniami, w tym między innymi przewagę technologiczną, wizję zbudowania wartości 150 mln zł w okresie 6 lat.

Inwestujemy w przemyślanych obszarach, w których posiadamy wiedzę, kompetencje lub rozbudowany network branżowy.

Inwestujemy w to, na czym się znamy i co rozumiemy

Nasz zespół to przede wszystkim praktycy biznesowi z wieloletnim doświadczeniem w obszarach inwestycyjnych, a w mniejszym stopniu finansiści i prawnicy. Dla Inwestorów oznacza to większe szanse na powodzenie projektów, w które inwestujemy. Dla Pomysłodawcy oznacza to, że może liczyć na wartościowe wsparcie operacyjne, a nie tylko finansowe. Mamy doświadczenie i wiedzę, by lepiej zważyć ryzyka przedsięwzięcia i wraz z Pomysłodawcą je rozwinąć i skomercjalizować.

Ekosystem YouNick Mint

Posiadamy zintegrowane procesy oceny projektów i rozwoju produktów z:

Naszą mocną stroną jest ścisła współpraca z 36 uczelniami i jednostkami naukowo- badawczymi w Polsce, w których nasi menedżerowie na co dzień wspierają centra transferu technologii poszukując aktywnych zespołów i pomagając im budować racjonalną biznesowo propozycję inwestycyjną.

Wykorzystujemy pliki cookies do zapamiętywania ustawień i preferencji użytkownika.
Jeżeli nie zgadzasz się, możesz wyłączyć w przeglądarce zgodę na ich przechowywanie.