Digital Health Care

mHealth

MHealth wykorzystuje dostępność technologii mobilnych dla szerzenia edukacji prozdrowotnej i profilaktyki medycznej poprzez aplikacje, w coraz większym zakresie wykorzystujące zaawansowane rozwiązania technologiczne od nowych interfejsów komunikacyjnych CUI – conversational user interface czy VOI – voice user interface, od chatbotów wspierający proces opieki zdrowotnej w ośrodkach leczniczych po sieci neuronowe wspierające decyzje diagnostyczne lekarzy, jak opisany dalej projekt.

Wearables

Wearables wchodzą do użytku codziennego pod różną postacią. Dysponując elektronicznym systemem zarządzania danymi pacjenta, lekarz sprawdzi również, czy pacjent korzysta z terapii i – co najważniejsze – oceni jej efekt. Lekarz na podstawie danych historycznych jest w stanie w niespotykanym do dziś stopniu spersonalizować leczenie – posługując się również niestandardowymi, ale od dziś świetnie mierzalnymi metodami. To również możliwość wsparcia procesu leczenia dzięki rozwiązaniom łączącym nowe czujniki i moduły elektroniczne z zaawansowanymi algorytmami analizujący informacje.

Connected living

Connected living, początkowo odnoszący się do utrzymywania stałej łączności, dziś łączony coraz częściej z usprawnianiem procesów medycznych dzięki zdalnemu i dostępnemu na różnych kanałach komunikacyjnych dostępowi do usług edukacyjnych, diagnostycznych czy rehabilitacyjnych. Projekty rozwijające w jego ramach technologię z jednej strony wspierają wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami ekosystemu medycznego, z drugiej angażują innowacyjne środki przekazu – jak np. wirtualna rzeczywistość – by w efekcie sprawniej zarządzać informacją leczniczą i optymalizować czas specjalistów.

Propozycja smart money YouNick Mint w sektorze Digital healthcare

W obszarze Digital healthcare nasz zespół wspiera zarządzane przez siebie projekty poprzez:

  • networking ze środowiskiem lekarzy i pacjentów, dzięki ponad 10 lat obecności w sektorze lifescience; networking w prywatnych sektorze ochrony zdrowia oraz na uczelniach medycznym i zarządzanych przez nie klinikach;
  • doradztwo w obszarze standardów cybersecurity i compliance danych pacjentów z systemami wykorzystywanymi oraz zgodność z nowymi rozporządzeniami unijnymi
  • opracowanie MVP, opracowania Customer Journey Map, polityki bezpieczeństwa, opracowania regulaminu świadczenia usługi dla każdego z adresowanych rynków
  • wsparcie i współpraca w zakresie user research, projektowanie badań i testów rynkowych, wsparcie w budowaniu trakcji, tworzenie środowisk testowych umożliwiających weryfikację MVP
    partnerstwa z podmiotami leczniczymi w celu ich zaangażowania w projekt koniecznego dla weryfikacji tez badawczych i biznesowych
  • pomoc w dopasowaniu zakresu relacji w ramach wyzwań projektu do uwarunkowań rynku
  • wypracowanie modelu biznesowego, np. partnerstwa, rozbudowany user base – dywersyfikacja brandu, licencjonowanie brandu, sprzedaż danych, sprzedaż kodu, API, white label, etc.
  • konsekwentne wsparcie w kolejnych rundach inwestycyjnych.

Wykorzystujemy pliki cookies do zapamiętywania ustawień i preferencji użytkownika.
Jeżeli nie zgadzasz się, możesz wyłączyć w przeglądarce zgodę na ich przechowywanie.