Health Care

Farmakoewolucja

W 2030 roku udział osób powyżej 60. roku życia, a więc takich, które najczęściej korzystają z ochrony zdrowia, wynosić będzie w Polsce 25,2% (19,4% w roku 2010). Fakt, że ludzie w starszym wieku korzystają z leków najczęściej oznacza, że zapotrzebowanie na leki w najbliższych latach będzie w Polsce systematycznie rosło.
Famakoewolucja to odpowiedź na problem długotrwałości i kosztochłonności procesu, bowiem innowacja farmaceutyczna oparta jest na wykorzystaniu dopuszczonych i zbadanych substancji dostarczonych do organizmu człowieka w innowacyjny sposób i zapewniających korzyści terapeutyczne w postaci mniejszej toksyczności, szybszego lub bardziej akuratnego działania lub większej wygody podawania. Z jednej strony dostarcza korzyści pacjentowi, z drugiej jednak obarczona jest mniejszym ryzykiem niż faza discovery.

Naturofarmaceutyki

Chcemy żyć długo i zdrowo, co powoduje że skłaniamy się ku produktom naturalnym eliminując produkty lecznicze pochodzenia chemicznego. Wzrasta świadomość społeczeństwa co do konieczności całościowego podejścia do leczenia, w tym do potrzeby prewencji w chorobach cywilizacyjnych. Rynek naturalnych farmaceutyków jest rynkiem rosnącym na całym świecie od wielu lat, nawet w okresach kryzysu. Szacuje się, że w samej tylko Europie, która jest najsilniejszym rynkiem w obszarze ziołolecznictwa i który stanowi 45% rynku globalnego, wzrost sprzedaży mogą sięgać nawet 6% w skali roku.

Smart food

Gwałtownie rosnąca populacja planety, nierównomierna dystrybucja oraz poszukiwanie zbilansowanej i funkcjonalnej żywności otwiera pole do innowacji zarówno w zakresie produktów, ich składników jak i przetwórstwa, packagingu czy łańcucha dostaw.
Zmiany demograficzne bezpośrednio wpływają na rynek: z jednej strony 1/3 odbiorców światowych stanowią Milenialsi, poszukujący nieprzetworzonej, świeżej i naturalnej żywności, z drugiej dynamiczny wzrost ludności świata do poziomu 10 mld w 2050 wiąże się z ciągłym zapotrzebowaniem na wartościową i funkcjonalną żywność, możliwie w zrównoważony sposób czerpiącą z naturalnych źródeł.
Pomysłodawcy z tego obszaru borykają się z wyzwaniami uwarunkowania kulturowego oraz regulacjami prawnymi i certyfikacjami.

Propozycja smart money YouNick Mint w obszarze Healthcare

YouNick Mint poprzez swój ekosystem dla projektów obszarze Healthcare oferuje następujące wsparcie:

  • doradztwo w procesie rozwoju leków, w tym w szczególności przy wykorzystaniu innowacyjnych metod dostarczania leków lub nowych formulacji dla dopuszczonych już substancji czynnych
  • pomoc w projektowaniu i optymalizacji badań klinicznych, budowaniu strategii IP opartej na wartości rynkowej
  • doradztwo w zakresie licencjonowania i innych formach komercjalizacji, w tym w budowaniu własnej organizacji sprzedażowej dla podmiotów agregujących odpowiedni wolumen sprzedaży
  • know how z zakresu stosowania konserwatywnych metod rozwoju produktów, bliższych procesom rozwoju leków niż suplementów, w tym w szczególności evidence based approach w kontekście produktów terapeutycznych pochodzenia naturalnego
  • wsparcie w zakresie user research pozwalającym na zbudowanie wiarygodnego demonstratora i przeprowadzeniu testów rynkowych odpowiadających na wyzwania związane z przyzwyczajeniami nabywców
  • doradztwo w obszarze regulacji prawno – rynkowych,
  • pomoc w zbudowaniu trakcji w projektach early stage pozwalającej np. na licencjonowanie rozwiązań i traktowanie polskiego rynku jako testowego dla wdrożeń globalnych.

Wykorzystujemy pliki cookies do zapamiętywania ustawień i preferencji użytkownika.
Jeżeli nie zgadzasz się, możesz wyłączyć w przeglądarce zgodę na ich przechowywanie.