Industry 4.0

Według badań przeprowadzonych przez McKinsey Global Institute „Przetwórstwo przyszłość: nowa era globalnego wzrostu i innowacji”, produkcja przemysłowa generuje 16% światowego PKB i zatrudnia około 45 milionów wykwalifikowanych pracowników w krajach uprzemysłowionych.

Industry 4.0 skupia się na digitalizacji wszystkich fizycznych zasobów i integracji łańcucha wartości w cyfrowym ekosystemie, co daje pole dla dysruptywnych modeli biznesowych proponowanych przez mikro – i małe przedsiębiorstwa, demokratyzuje szanse wdrożenia projektu i tworzy szanse na globalnego zasięgu dla nowych rozwiązań.

Z perspektywy rozwijanych technologii YouNick Mint identyfikuje w projektach z zakresu sektora Industry 4.0 trzy kluczowe obszary:

Obszar fizyczny Industry 4.0

Baterie kolejnej generacji
Zaawansowane materiały
Nanomateriały
Automatyczne pojazdy
Nanourządzenia
Wearables i technologie ubieralne
Micro i nano satelity
Mikroczipy narządowe

Obszar cyfrowy Industry 4.0

Augmented Reality
Blockchain
Technologie cloud computing
Virtual Reality
Sztuczna inteligencja
Robotyka
Internet Rzeczy
Analityka Big Data
Druk przyrostowy
Komputery kwantowe

Obszar biologiczny Industry 4.0

Optogenetyka
Genomika następnej generacji
Bioinformatyka
Inżynieria systemów metabolicznych
Neurotechnologia
Komórki macierzyste
Medycyna spersonalizowana

Propozycja smart money YouNick Mint w obszarze Industry 4.0

Dla rozwijanych projektów z sektora Industry 4.0 YouNick Mint wnosi wartość związaną z:

  • wykorzystanie partnerstw branżowych w celu wsparcia, ułatwienia i przyspieszenia planu badawczo – rozwojowego oraz w celu ułatwienia komercjalizacji projektów
  • zaangażowanie przedstawicieli liderów branżowych do tworzenia szans i przestrzeni testowych pozwalających na zebranie istotnego feedbacku badawczo – rozwojowego i funkcjonalnego
  • wsparcie z zakresu User Research
  • zweryfikowanie w etapie wywiadów i testów dopasowania do potrzeb sektora i pozyskanie praktycznej wiedzy o specyficznych uwarunkowaniach wpływających na proces implementacji rozwiązań
  • doradztwo z zakresu certyfikacji urządzeń, technologii prototypowania i optymalizacji procesów produkcyjnych przy małych skalach produkcyjnych
  • wsparcie w obszarze IP.

Wykorzystujemy pliki cookies do zapamiętywania ustawień i preferencji użytkownika.
Jeżeli nie zgadzasz się, możesz wyłączyć w przeglądarce zgodę na ich przechowywanie.